loading

A Magyar Szélenergia Ipari Társaságot (MSZIT) a magyarországi szélenergia ipar meghatározó gazdasági szereplői alapították 2010-ben azzal a céllal, hogy a tagság és a szélenergia ipar érdekeit koordináltan, egyedi érdektől mentesen, szakmai alapon és professzionális módon képviselje.

Az MSZIT célja, hogy olyan energetikai szabályozás jöjjön létre, amely

  • fair, vagyis mentes a szélenergia számára hátrányos szabályoktól,
  • kiszámítható és biztonságos a meglévő és a jövőbeli beruházások számára is,
  • előre látható növekedési pályát biztosít a szélenergia ipar számára,
  • figyelembe veszi a szélenergia technikai sajátosságait,
  • elismeri a szélenergia gazdasági és környezeti előnyeit, és ezáltal
  • elősegíti, hogy a szélenergia részaránya a magyar villamos energia mixben az ország természeti adottságainak megfelelően növekedjen.

Az MSZIT, mint egyesület a tagság egészének érdekeit szem előtt tartva tevékenykedik, amihez

3

Az MSZIT a szélenergia ipar érdekvédelmi szervezete, tagjai elsősorban a zöld iparba történő befektetésekben érdekelt jogi és természetes személyek. Az MSZIT jogi formája egyesület, így nyitott mindenki irányában, aki a szervezet céljaival egyetért, azok eléréséhez anyagilag és egyéb formában is hajlandó és képes hozzájárulni.

Az MSZIT non-profit szervezet, így nem célja a haszonszerzés, a tagság hozzájárulásából, és saját bevételeiből tartja el magát. Az MSZIT nem fogad el sem tagságtól, sem külső szereplőktől befolyásolás céljából adott utasításokat, anyagi hozzájárulást.

Az MSZIT és alkalmazottai függetlenek mind egyedi cégérdekektől, mind az aktuálpolitikától. Tevékenységüket a szélenergia iparág egészének hosszú távú érdekei mentén, a tagság felhatalmazása alapján fejti ki.

Az MSZIT együttműködik minden, a szélenergia érdekében tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezettel, az energetikai államigazgatással, jogalkotókkal, a szélenergia terjedését befolyásoló szervezettel.

Az MSZIT hosszú távú célja, hogy a szélenergia ipar Magyarország adottságainak minél teljesebb kihasználásával a szélenergia környezeti, gazdasági, társadalmi előnyeit minél jobban realizálja,  a szélenergia ipar a fenntarthatóság szellemében üzletileg és etikailag is tisztességes, megtérülő üzletág legyen.