loading

EU Bizottság megújuló energia előrehaladási jelentése

A 2009  megújulós direktíva alapján 2013-ban készített először ilyen átfogó elemzést a Bizottság.2009-ben váltak a korábbi megújulós vállalások jogilag kötelezővé, ezért az előrehaladás elemzése minden tagállam számára nagyon fontos tanulságokkal szolgál. Az EU egészének 2020-as célja 12.7 %. A tagállamok egy része már 2010-re elérte saját célszámát, de számos országban (ilyen Magyarország is) jelentős elmaradás van.

15 tagállam az időarányos megújuló villamosenergia célszámát nem teljesítette

22 tagállam a közlekedési szektoron belüli célszámát nem teljesítette.

A fűtési és hűtési szektorban nem voltak szektoriális célszámok. A Bizottság szerint éppenhogy csökkenés várható.

A legnagyobb tagállami kudarc a szélenergia fejlődése. Tengeri szélenergia termelés a tervek szerint 140 TWh kellett volna, hogy legyen, de 43 TWh volt.

Biomassza fejlődési trendje hasonlóan elmarad a tervezettől.

A tanulmány (angol) innen tölthető le: http: //ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/com_2013_0175_res_en.pdf

Global Wind Statistics 2012

Merre halad a világ szélipara?

A világon: 282 482 MW beépített szélkapacitás volt 2012-ben.

Európában: 109 237 MW.

Lengyeloszágban: 2 497 MW.

Romániában: 1 905 MW (2011-ben 982 MW volt)

Regionális, országos statisztikák.

A Global Wind Statistics 2012 innen tölthető le (angol)

“Keleti szél” – az EWEA közép-és kelet európai piaci tanulmánya

A tanulmányt a 2013-as EWEA konferenciára készítették, 2013. február 5-én lett publikálva.

Itt érhető el

EWEA 2012-re vonatkozó szélipari adatai

Az Európai Szélenergia Társaság 2012-re vonatkozó szélenergia ipari adatai: elemezések, ábrák, adatok, itt olvashatóak

ENSZ IPCC: Különjelentés a megújuló energiákról és az éghajlatváltozás elleni harcról

(MSZIT összefoglaló) Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) 2011. május 9-én közzé tett közel ezer oldalas  Különjelentés a megújuló energiaforrásokról és az éghajlatváltozás elleni küzdelemről c. (http: //srren.ipcc-wg3.de/report) jelentése szerint az emberiség energiaigényét az évszázad közepére 80 %-ban ki lehetne elégíteni megújuló energiaforrásokkal. Ebben a szélenergiának kulcs szerepe kell legyen, előrejelzések szerint akár 20 %-ot elérhet 2050-re az aránya.

A jelentést több mint 120 tudós készítette, és több mint 160 (már létező) forgatókönyvet hasonlítottak össze. A végső konklúzió  szerint -, amennyiben megfelelő közpolitikai lépések történnek, a célok elérése teljesen reálisan megvalósítható és  a megújulók 2010-2050 között össszesen 220-560 gigatonna széndioxid egyenértéknek megfelelő kibocsátás-megtakarítást “termelnének”. Jelenleg a technológiai potenciál 97 %-át nem használjuk ki.

A jelentés és összefoglalói (angol nyelven) letölthetőek innen: www.srren.org (http: //srren.ipcc-wg3.de/report)

EWEA: 2050-es EU-s kibocsátási céljainak eléréséhez további intézkedések kellenek

Az Európai Szélenergia Szövetség (EWEA) szerint a jelenlegihez képest új, további szabályokra van szüksége az Európai Uniónak ahhoz, hogy az Európai Bizottság által múlt héten közzétett 2050-es kibocsátás csökkentési célokat teljesítse.

Mivel a közlekedési és mezőgazdasági ágazgatokban a használt technológiák sajátosságai miatt nem lehet elkerülni bizonyos mennyiségű szén-kibocsátását, az energiatermelő szektornak teljesen karbon-semlegessé kell válnia 2050-re.  Ezen óriási feladathoz az EWEA szerint további intézkedésekre van szükség, többek között:

-kötelező érvényű “Kibocsátási teljesítmény sztenderdeket” kell bevezetni, amelyek 2015 után építendő erőművek szén-kibocsátását felülről korlátoznák. A korlát 350g/kWh-nál kezdődne, és ez csökkenne idővel, így ösztönözve a technológiai fejlődést,

-az EU 2020-as 20%-os kibocsátási célját 30 %-ra kellene növelni, és melyet teljesen EU-n belüli intézkedéssel kelljen elérni, vagyis a “külső” intézkedések hatását ki kellene zárni,

-az EU energiaszektora számára 2030-ra, 2040-re és 2050-re konkért kibocsátási célokat kell meghatározni, valamint 2030-ra megújulós célszámot is meg kell határozni.

Ezen szigorításokkal, célokkal nem csak a kibocsátási célokat lehet majd könnyebben teljesíteni, de az EU Kibocsátáskereskedelmi Rendszere is hatékonyabbá és hatásosabbá tehető.

Az EWEA (http://www.ewea.org/index.php) az Európai Bizottság által közzétett “Útiterv egy alacsony szénkibocsátású társadalom felé” (http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm) című stratégiai dokumentum céljainak gyakorlatba történő átültetésére tesz konkrét javaslatokat tanulmányában.

A 2050-es célokra vonatkozó EWEA tanulmány itt olvasható:  http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/European_offshore_statistics_2012. pdf

Az Európai Szélenergia Szövetség elemzései