loading
Az elmúlt fél év során a MAVIR részéről számos módosítási koncepció látott napvilágot, melyek egy részét az iparág véleményezhetett is. Ezen elképzelések egy része üdvözlendő változásokat tartalmaz, melyek a VER biztonságos és legkisebb költség elvét megvalósító működésén túl, a szélenerőművek működését is segítik.

Az elmúlt fél év során a MAVIR részéről számos módosítási koncepció látott napvilágot, melyek egy részét az iparág véleményezhetett is. Ezen elképzelések egy része üdvözlendő változásokat tartalmaz, melyek a VER biztonságos és legkisebb költség elvét megvalósító működésén túl, a szélenerőművek működését is segítik.  Az újabb változatokban örömmel láttuk viszont számos korábbi javaslatunkat. A legutóbbi nyílvánossá tett elképzelések kapcsán azonban további észrevételeket kívánunk tenni, ugyanis a tájékoztató olyan részleteket is tartalmaz a KÁT működési modell átalakításával kapcsolatban, melyeket eddig nem állt módunkban véleményezni, illetve számos ponton nem egyértelmű a módosítás természete, csak utalások találhatóak.

Előzmény:  2012.10.04-én a MAVIR Zrt. értesítette partnereit üzletszabályzatának módosítási tervezetéről, a tervezet társdalmi véleményezésre bocsátásáról. Ezen lehetőséggel számos cég élt, az iparági véleményeket a Magyar Szélenergia Ipari Társaságon (MSZIT) is eljuttatta a MAVIR-nak, valamint tájékoztatásul  a Hivatal jogi igazgatójának is. 2012.10.31-én a MAVIR Zrt értesítette partnereit, a KÁT működési modell átalakításáról szóló tájékoztat megjelentetéséről.

A tájékoztató olyan részleteket is tartalmaz a KÁT működési modell átalakításával kapcsolatban, melyeket eddig nem állt módunkban véleményezni, illetve számos ponton nem egyértelmű a módosítás természete, csak utalások találhatóak.  Általános véleményünk, hogy a) az ehhez hasonló jelentőségű változtatások társadalmi egyeztetése azért is lenne nagyon fontos, mert igy a szabályozottaknak lehetőségük lenne további információt nyújtatni a szabályozó részére,  b) alá tudnánk támasztani, hogy a javasolt módosítási tervezet bizonyíthatóan nem fogja elérni célját sem a fogyasztók, sem a rendszerinyító szempontjából nem lesz pozitív hatása, viszont jelentős terhet ró a cégekre.

A fentiek és a véleményezésre nyilvánossá tett dokumentumok alapján jelen levelünk mellékletében témakörönként, indoklással  ismertetjük  véleményünket.

 

Mivel a módosítási javaslatok egy része jelentősen és egyértelműen hátrányosan befolyásolja a szélenergia ipari társaságok működését, kérjük a javaslatokat vegyék figyelembe!

 

 

Az MSZIT módosítási javaslatai a MAVIR üzletszabályzatának és annak mellékleteinek egyeztetésre bocsátott módosítási javaslataira

1. A napon belüli (INTRADAY) menetrend adás lehetőségének megszüntetése

 

MAVIR Zrt. először 2012.10.31-ei tájékoztatójában említi meg az INTRADAY menetrend adás lehetőségének megszüntetési tervét, mint a KÁT értékesítőket érintő várható intézkedést:

„3. A napon belüli menetrend-módosítási lehetőség megszűnik addig, amíg a szervezett villamosenergia-piac erre lehetőséget nem teremt.”

 

Sérelmezzük, hogy ebben az ügyben egyeztetés a termelőkkel nem történt, kész tény elé lettünk állítva, és a tervezett változtatással kapcsolatban nem volt eddig lehetőségünk kifejteni a véleményünket, nem úgy, mint a MAVIR Zrt. Üzletszabályzatának többi tervezett változtatási pontja esetében. Az ehhez hasonló jelentőségű változtatások társadalmi egyeztetése azért is lenne nagyon fontos, mert igy a szabályozottaknak lehetőségük lenne további információt nyújtatni a szabályozó részére. Alá tudnánk támasztani, hogy a javasolt módosítási tervezet bizonyíthatóan nem fogja elérni célját sem a fogyasztók, sem a rendszerinyító szempontjából nem lesz pozitív hatása, viszont jelentős terhet ró a cégekre.

 

A MAVIR Zrt. Indoklása nem érthető, hiszen a szervezett villamosenergia-piacon eddig is adott volt a lehetőség a termelési menetrend napon belüli módosítására.  A termelők jelentős energiát fordított arra, hogy a szerződött szél előrejelző cégekkel közösen kialakítsák a napon belüli menetrendadás lehetőségét, és azzal éljenek, hogy a lehető legpontosabb termelési menetrendeket adják. Az erőfeszítéseek eredményre vezettek, sikerült pontosítani a menetrendadást. Az INTRADAY termelési menetrend adás eltörlésével a menetrendek pontatlanabbak lesznek, a szabályozási pótdíj magasabb lesz és a fejlesztésbe fektetett energiaés pénz kárba veszik. Mind a termelőket, mind a villamos energia rendszert kár éri az INTRADAY menetrend adás lehetőségének eltörlésével, mely egy nagy visszalépést jelentene a VER és a magyar villamosenergia piac fejlődésében.

Kérjük a Tisztelt Hivatalt, akadályozza meg ezt a visszalépést!

 

2. Teljesítési biztosíték nyújtása a MAVIR Zrt. számára:

 

A MAVIR Zrt. először 2012.10.04-én a MAVIR Zrt. Üzletszabályzatának módosítása kapcsán, majd 2012.10.31-ei e-mailjében tájékoztatott minket a következőkről:

 

„4. A Mérlegkör-tag köteles teljesítési biztosíték nyújtására, melynek célja elsősorban az esetlegesen kirótt szabályozási pótdíj és a módosítási pótdíj, illetve egyéb felmerült pénzügyi kötelezettségek nem teljesítése során felmerülő kockázat fedezése, csökkentése. A teljesítési biztosítékot a Mérlegkör-felelős a fizetésre történő írásbeli felszólítást követően jogosult a Mérlegkör-taggal szemben az esetlegesen kirótt szabályozási pótdíj és a módosítási pótdíj, illetve egyéb felmerült pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt követelése kielégítése céljából lehívni.”

 

A MAVIR Zrt. felé már jeleztük, hogy teljesen indokolatlannak tartjuk a teljesítési biztosíték adását, melyet a T. Hivatal felé is jelzünk az alábbiakban:

Szélerőmű parkok esetében a MAVIR Zrt-nek nem származik a javasolt teljesítési biztosítékból érdemi előnye, mivel a felmerült pénzügyi kötelezettségek teljesítésének kockázatát a jelenlegi jogszabályi környezet is kezeli, a termelőkre viszont ez a módosítási javaslat szerinti kötelezettség további indokolatlan pénzügyi terhet róna. Indoklás: A MAVIR a 389/2007. Korm. rendelet II. Különös szabályok 10. pontja alapján jogosult a mérlegkör-tag által termelt energia ellenértékéből levonni a szabályozási pótdíjat, ami minden esetben lényegesen kevesebb, mint az egy havi termelésből adódó árbevétel. Ez a törvényi szabályozás tökéletes biztosítékot nyújt a MAVIR Zrt. mindennemű kockázatának fedezésére.

 

Fentiekben leírtak értelmében kérjük a T. Hivatalt, hogy ne kelljen a szélerőműveket üzemeltető termelőknek teljesítési biztosítékot nyújtani a MAVIR Zrt. felé.

 

3. A kiegyenlítő energia költségének áthárítása a KÁT értékesítőkre

 

2012 áprilisában kaptuk meg a MAVIR Zrt.től  „A KÁT működési modell átalakítása koncepció” elnevezésű dokumentumot, melyet véleményeztünk 2012 májusában (2. sz. melléklet).

 

Ebben a dokumentumban a következő megfogalmazás szerepel a 2.2. pont alatt, az 5. számú lábjegyzetben: “Alternatívaként a hosszútávon fenntartható és hatékonyan működtethető modell érdekében megfontolásra javasoljuk a KÁT Értékesítők menetrend alapon történő elszámolását a jelenlegi pótdíjazási rendszer kivezetésével a  kiegyenlítő energia költségének áthárításával.”

 

A MAVIR Zrt. felé már 2012 májusában kifejtett álláspontunk a következő:

A kiegyenlítő energia szükséglet keletkezése és költségének mértéke a termelőktől független, nem rajtuk múlik, ezért ennek a termelőkre áthárítását elutasítjuk. A kiegyenlítő energia költsége termelőnként ki sem mutatható korrekt módon. A magyar KÁT rendszerhez hasonlóan működő osztrák és német rendszerben nem kell az üzemeltetőknek sem pótdíjat, sem a kiegyenlítés költségét kifizetni. A kiegyenlítés díjának egy utólagos döntéssel a szélerőmű üzemeltetőkre történő terhelése teljesen eltér attól az alapgondolattól, amiért a kötelező átvételi rendszer létrehozásra került. A kötelező átvételi rendszer lényege az, hogy a lassan megtérülő, megújuló-energiát hasznosító beruházások biztonságát növelik egy kötelező átvételi árral, azzal, hogy leválasztják ezeket a létesítményeket a szabadpiacról és a szabadpiacon működő erőművekre vonatkozó szabályokról. Ha utólagosan ráterhelik a szélerőművek üzemeltetőire a kiegyenlítési energia díját, jelentős költséggel veszélybe sodorva a projektek fenntarthatóságát és a KÁT rendszert összemossák a szabadpiacon működő erőművekre vonatkozó feltételrendszerrel, sérül a beruházások biztonsága, a jogbiztonság, valamint ez a döntés szembe megy az EU-s irányelvekkel is.

 

A MAVIR Zrt. 2012.10.31-ei tájékoztatásában homályos utalást találtunk arra vonatkozóan, hogy a MAVIR Zrt. még mindig fenntartja a szándékát a kiegyenlítő energia költségének KÁT értékesítőkre történő áthárítása ügyében:

„a pontosabb adatok szolgáltatását ösztönző pótdíjrendszer sem éri el célját.”

 

Feltehetően ezzel a kijelentéssel a MAVIR Zrt. nem arra utalt, hogy el akarja törölni a pótdíj rendszert és a termelési menetrendtől történő eltérést nem akarja szankcionálni, visszaállítva a 2008 előtti állapotot, ami véleményünk szerint a jogbiztonságot és a befektetések biztonságát javítaná, hanem arra a koncepcióra, amit 2012 áprilisában megfogalmazott.

 

Kérjük a T. Hivatalt, hogy mérlegelje érveinket és utasítsa el a kiegyenlítő energia költségének ráterhelését az üzemeltetőkre, ezzel a jogbiztonságot és a beruházások biztonságát garantálva!

Forrás: MSZIT