Hírek

Uniós rendelet az erőművek hálózatra csatlakozásáról

2016.05.09 Forrás: Mekh.hu

Európai szinten hangolja össze az erőművi csatlakozás műszaki feltételeit a termelők hálózatra történő kapcsolódására vonatkozó szabályzat (NC RfG), amely ugyanakkor széles mozgásteret kínál a tagállamok számára a regionális sajátosságok figyelembe vételére.

A termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló (EU) 2016/631 bizottsági rendelet az erőművek hálózatra csatlakozásának műszaki feltételeiről, illetve az alkalmazandó eljárások legfőbb lépéseiről rendelkezik. A szabályzat az erőműveket négy kategóriába sorolja, és az egyes követelményeket kategóriánként állapítja meg.

Mint a rendeletben olvasható: az együttműködő és összekapcsolt belső energiapiac mielőbbi kialakítása döntő fontosságú az energiaellátás biztonságának fenntartása, a versenyképesség növelése, valamint annak érdekében, hogy minden fogyasztó elérhető áron tudjon energiához jutni.

A jogszabály 2016. április 27-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és május 17-én lép hatályba.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal feladata a hatálybalépést követően, a szabályzatok hazai átültetésének támogatása és ellenőrzése, valamint a megfelelés hazai ellenőrzése.

Az NC RfG rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A Bizottság (EU) 2016/631 rendelete elolvasható a www.mekh.hu oldalon, a Dokumentumtár menüpont alatt, az EU jogszabályok rovatban.