Hírek

MEKH tájékoztatása a származása garancia és a KÁT-ban való értékesítés egyidejű fennállásával kapcsolatban

2015.07.22 Forrás: MSZIT

Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Érdeklődők!

 

Egyesületünk jogi állásfoglalást kért a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivataltól (továbbiakban: Hivatal) a származási garancia és a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) való értékesítés egyidejű fennállásával kapcsolatban.

A Hivatal felé feltett kérdéseink arra irányultak, hogy élhet-e származási garancia iránti bejegyzési kérelemmel az olyan termelő is, aki egyidejűleg a KÁT-ban értékesít villamos-energiát; hatással van-e a származási garancia értékesítése a termelő KÁT jogosultságára vagy bevételére, valamint, hogy a származási garancia értékesítésével a szeles termelő nem szegi-e meg egyoldalúan a MAVIR-ral kötött KÁT mérlegkör tagsági szerződést.

A Hivatal tájékoztatása szerint a származási garanciára vonatkozó rendelet - 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szgr.) - nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kizárná a KÁT-ban értékesítők lehetőségét a származási garancia igénylésére. Amennyiben a szeles termelő rendelkezik a Szgr. 1. § 1. pontja szerinti forgalmi számlával, illetve az erőműegységre vonatkozóan a Szgr. 3. §-a szerinti hatályos minősítéssel, úgy lehetősége van bejegyzési kérelmet benyújtani.

A Hivatal állásfoglalásában kifejtette, hogy a származási garancia értékesítése nincs hatással sem a termelő KÁT-jogosultságára, sem bevételére, tekintettel arra, hogy sem a Szgr., sem a KÁT-ra vonatkozó rendelet (389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet) nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján a származási garancia értékesítése, valamint a KÁT-értékesítés hatással lenne egymásra.

A származási garancia értékesítése nem jelenti továbbá a KÁT mérlegkör-tagsági szerződés megszűnését sem, mivel a származási garancia értékesítése nem jár együtt a villamos energia értékesítésével.

A Hivatal tájékoztatásában felhívta minden szeles termelő figyelmét arra, hogy bár a származási garancia igénylése nem kötelező, ugyanakkor bíztat minden megújuló alapú villamos-energia termelőt arra, hogy igényeljen származási garanciát, mivel a villamos energia eredetének igazolására kizárólag származási garancia használható (VET 12.§ (1) bek.).

A származási garanciával kapcsolatos részletes információk, valamint űrlapok megtalálhatók a Hivatal honlapján.