Hírek

Adatszolgáltatási kötelezettség - MAVIR hírlevél

2013.12.20
Forrás: MAVIR

Tisztelt Termelői Engedélyes!

Tájékoztatjuk, hogy az Erőművek műszaki és környezetvédelmi nyilvántartása (HMJ) adatszolgáltatás, Üzemi Szabályzat (ÜSZ) 12.4 számú mellékletének módosítását követően a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal 2013.10.09-én történt jóváhagyásával megváltozott.

A fentiekre való tekintettel a 2013-as adatok beküldését a MAVIR az ÜSZ új 12.4 mellékletben szereplő adattábla szerint várja visszamenőleg a termelői engedélyesektől 2013. év január hónaptól decemberig a teljes időszakra havi bontásban. A 2013-as év visszamenőleges adatszolgáltatását 2014. január 31-ig kérjük a hmj@mavir.hu címre megküldeni.

2014. évtől ezen adatszolgáltatást havonta várjuk a termelői engedélyestől minden hónapra. A beküldés határideje a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapja. Az adatszolgáltatás elmaradása vagy késve történő beküldése esetében a MAVIR a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordul, és a Hivatal az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén szankciókat alkalmazhat.

A táblázatban szereplő, szolgáltatandó adatok pontos meghatározását az ÜSZ 12.4 számú melléklete tartalmazza.

Az ÜSZ 12.4. számú melléklete az alábbi linken érhető el: www.mavir.hu/documents/10258/188562558/Uzemi+szabalyzat+melleklete_M3-20131009.pdf/61946a21-d4cf-4467-abd3-cd0a02ba672e

További információk a www.mavir.hu és a www.mekh.hu oldalakon.