Hírek

A 2013. december 19-i Közgyűlés összefoglalója

2013.12.23

A Magyar Szélenergia Ipari Társaság 2013. december 19-én 10 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését. A Közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az Egyesület Alapszabály módosításainak elfogadása, az Elnökség, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.

Az Alapszabály módosításait Lendvay Péter ismertette. Az Alapszabály módosítására főként a hatályos jogszabályokkal való harmonizáció, illetve egy átláthatóbb, rendezettebb szabályozás követelménye miatt volt szükség. Az Alapszabály módosításait a Közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

 Az Egyesület 3 éves időtartamra választ vezető tisztségviselőket a tagja közül. Az első három éves ciklus idén évvégével lejár, így a közgyűlés további feladata a vezetők megválasztása volt. Az Elnökség tagjai a következő 3 éves ciklusban:

Brand Éva

Csákány Gábor

Lendvay Péter

Tasnádi-Tulogdy Levente

Vass Zoltán

 A jelenlévők ezután megválasztották a Felügyelőbizottság tagjait. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő 3 éves ciklusban:

Balogh Antal,

Exner László

Imre Gábor

 Az Egyesület újonnan megválasztott elnökségi tagjai rögtön megtartották a Közgyűlést követően az első elnökségi ülésüket, ahol az elnökségi megválasztották maguk közül az Egyesület elnökét. 2013. december 19-től a következő három évben az Egyesület elnöke: Lendvay Péter lett.