Elemzések

EU Bizottság megújuló energia előrehaladási jelentése

A 2009  megújulós direktíva alapján 2013-ban készített először ilyen átfogó elemzést a Bizottság.2009-ben váltak a korábbi megújulós vállalások jogilag kötelezővé, ezért az előrehaladás elemzése minden tagállam számára nagyon fontos tanulságokkal szolgál. Az EU egészének 2020-as célja 12.7 %. A tagállamok egy része már 2010-re elérte saját célszámát, de számos országban (ilyen Magyarország is) jelentős elmaradás van.

15 tagállam az időarányos megújuló villamosenergia célszámát nem teljesítette

22 tagállam a közlekedési szektoron belüli célszámát nem teljesítette.

A fűtési és hűtési szektorban nem voltak szektoriális célszámok. A Bizottság szerint éppenhogy csökkenés várható.

A legnagyobb tagállami kudarc a szélenergia fejlődése. Tengeri szélenergia termelés a tervek szerint 140 TWh kellett volna, hogy legyen, de 43 TWh volt.

Biomassza fejlődési trendje hasonlóan elmarad a tervezettől.

 

A tanulmány (angol) innen töltehető le.

Global Wind Statistics 2012

Merre halad a világ szélipara?

A világon: 282 482 MW beépített szélkapacitás volt 2012-ben.

Európában: 109 237 MW.

Lengyeloszágban: 2 497 MW.

Romániában: 1 905 MW (2011-ben 982 MW volt)

Regionális, országos statisztikák.

A Global Wind Statistics 2012 innen tölthető le (angol).

"Keleti szél" - az EWEA közép-és kelet európai piaci tanulmánya

A tanulmányt a 2013-as EWEA konferenciára készítették, 2013. február 5-én lett publikálva.

Itt érhető el.

ENSZ IPCC: Különjelentés a megújuló energiákról és az éghajlatváltozás elleni harcról

(MSZIT összefoglaló) Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) 2011. május 9-én közzé tett közel ezer oldalas  Különjelentés a megújuló energiaforrásokról és az éghajlatváltozás elleni küzdelemről c. jelentése szerint az emberiség energiaigényét az évszázad közepére 80 %-ban ki lehetne elégíteni megújuló energiaforrásokkal. Ebben a szélenergiának kulcs szerepe kell legyen, előrejelzések szerint akár 20 %-ot elérhet 2050-re az aránya.

A jelentést több mint 120 tudós készítette, és több mint 160 (már létező) forgatókönyvet hasonlítottak össze. A végső konklúzió  szerint -, amennyiben megfelelő közpolitikai lépések történnek, a célok elérése teljesen reálisan megvalósítható és  a megújulók 2010-2050 között össszesen 220-560 gigatonna széndioxid egyenértéknek megfelelő kibocsátás-megtakarítást "termelnének". Jelenleg a technológiai potenciál 97 %-át nem használjuk ki.

A jelentés és összefoglalói (angol nyelven) letölthetőek innen: www.srren.org

EWEA: 2050-es EU-s kibocsátási céljainak eléréséhez további intézkedések kellenek

Az Európai Szélenergia Szövetség (EWEA) szerint a jelenlegihez képest új, további szabályokra van szüksége az Európai Uniónak ahhoz, hogy az Európai Bizottság által múlt héten közzétett 2050-es kibocsátás csökkentési célokat teljesítse.

Mivel a közlekedési és mezőgazdasági ágazgatokban a használt technológiák sajátosságai miatt nem lehet elkerülni bizonyos mennyiségű szén-kibocsátását, az energiatermelő szektornak teljesen karbon-semlegessé kell válnia 2050-re.  Ezen óriási feladathoz az EWEA szerint további intézkedésekre van szükség, többek között:

-kötelező érvényű "Kibocsátási teljesítmény sztenderdeket" kell bevezetni, amelyek 2015 után építendő erőművek szén-kibocsátását felülről korlátoznák. A korlát 350g/kWh-nál kezdődne, és ez csökkenne idővel, így ösztönözve a technológiai fejlődést,

-az EU 2020-as 20%-os kibocsátási célját 30 %-ra kellene növelni, és melyet teljesen EU-n belüli intézkedéssel kelljen elérni, vagyis a "külső" intézkedések hatását ki kellene zárni,

-az EU energiaszektora számára 2030-ra, 2040-re és 2050-re konkért kibocsátási célokat kell meghatározni, valamint 2030-ra megújulós célszámot is meg kell határozni.

Ezen szigorításokkal, célokkal nem csak a kibocsátási célokat lehet majd könnyebben teljesíteni, de az EU Kibocsátáskereskedelmi Rendszere is hatékonyabbá és hatásosabbá tehető.

Az EWEA az Európai Bizottság által közzétett "Útiterv egy alacsony szénkibocsátású társadalom felé" című stratégiai dokumentum céljainak gyakorlatba történő átültetésére tesz konkrét javaslatokat tanulmányában.

A 2050-es célokra vonatkozó EWEA tanulmány itt olvasható.

Az Európai Szélenergia Szövetség elemzései: http://www.ewea.org/index.php?id=178